Výhody a benefity hygienického systému Soavex professional

Efektívne bezdotykové riešenie s dôrazom na maximálnu hygienu

SOAVEX PROFESSIONAL

Ucelený dávkovací systém, ktorý je pripravený splniť rastúce požiadavky trhu na osobnú hygienu, náklady na použitie a autonómnosť.

Rada bezdotykových zásobníkov v modernomm inovatívnom a praktickom dizajne

Ideálne riešenie, ktoré garantuje konkrétne benefity pre Váš business tým, že kombinuje maximálnu efektivitu, vysokú autonómnosť a kontrolu nákladov v každom segmente trhu.

1. Hygiéna

Bezdotykové riešenie

Používateľ sa nedotýka dávkovacieho zariadenia

Náplne sú izolované, vďaka čomu má používateľ istotu maximálnej hygieny

Spotrebný materiál

Používané spotrebné materiály spĺňajú najvyššie štandardy

Utierky a toaletný papier sú vyrobené z 2-vrstvovej 100% celulózy, ktorá oproti recyklátu zaručuje vysokú savosť a nízku prašnosť v prostredí

Hygienický koncept

Systém ponúka okamžité zvýšenie hygienických štandardov až o niekoľko úrovní

Ucelený a dizajnovo čistý koncept, ktorý vytvára dojem čistoty a tým motivuje používateľa k udržovaniu hygieny a poriadku prostredia

Hygienický koncept

Ucelený a dizajnovo čistý koncept, ktorý vytvára dojem čistoty a tým motivuje používateľa k udržovaniu hygieny a poriadku prostredia

Príklad z praxe

Bezdotykové dávkovače Soavex Professional sú nainštalované v nemocnici na toaletách pre pacientov. Vďaka tomu, že pacienti sa nemusia dotýkať dávkovačov pri ich použití, je zabezpečená maximálna možná miera hygieny a minimalizované riziko kontaminácie.

Príklad z praxe

Bezdotykové dávkovače Soavex Professional sú nainštalované v nemocnici na toaletách pre pacientov. Vďaka tomu, že pacienti sa nemusia dotýkať dávkovačov pri ich použití, je zabezpečená maximálna možná miera hygieny a minimalizované riziko kontaminácie.

2. Efektivita

Nízke zriaďovacie náklady

Možnosť získať komplexné vybavenie dávkovačmi bez potreby prvotnej investície s programom pre firmy

Vďaka veľmi nízkym paušálnym odberom spotrebných materiálov nie je potrebné investovať do zbytočných skladových zásob

Nízke prevádzkové náklady

Náklady na jedno použitie sú najnižšie na trhu a sú presne identifikovateľné

Nulový odpad z obsahu náplní poskytuje 100% využiteľnosť obsahu

Vďaka použitiu najmodernejších technológií je nákup nových batérií potrebný vo veľmi dlhom časovom horizonte

Veľkokapacitné náplne

Veľkokapacitné náplne znižujú potrebu skladových priestorov

Zároveň znižujú náklady na prácu obsluhy pri dopĺňaní dávkovacích zariadení

Veľkokapacitné náplne

Veľkokapacitné náplne znižujú potrebu skladových priestorov

Zároveň znižujú náklady na prácu obsluhy pri dopĺňaní dávkovacích zariadení

Príklad z praxe

Novootvorená reštaurácia potrebuje zariadiť spoločné toalety dávkovačmi. Namiesto veľkej investície do nákupu dávkovačov ich získala zadarmo s nízkymi paušálnymi odbermi náplní, čo výrazne prispelo k efektívnemu a úspešnému rozbehu novej prevádzky. Navyše si vie majiteľ reštaurácie vyčísliť presné náklady na použitie každého zariadenia a tieto náklady správne zakalkulovať do cenotvorby.

Príklad z praxe

Novootvorená reštaurácia potrebuje zariadiť spoločné toalety dávkovačmi. Namiesto veľkej investície do nákupu dávkovačov ich získala zadarmo s nízkymi paušálnymi odbermi náplní, čo výrazne prispelo k efektívnemu a úspešnému rozbehu novej prevádzky. Navyše si vie majiteľ reštaurácie vyčísliť presné náklady na použitie každého zariadenia a tieto náklady správne zakalkulovať do cenotvorby.

3. Komfort

Nevyžaduje prívod elektrickej siete

Soavex Professional viete nainštalovať kdekoľvek aj bez elektrickej siete

Dlhá životnosť batérií

Extrémne dlhá funkčnosť dávkovačov s jednou sadou batérií

Najmodernejšie technológie zaisťujú najnižšiu spotrebu energie v dávkovacích systémoch na trhu, vďaka čomu je minimalizovaná potreba výmeny batérií.

Extra starostlivosť

Dovezieme

Nainštalujeme

Zaškolíme obsluhu

Extra starostlivosť

Dovezieme

Nainštalujeme

Zaškolíme obsluhu

Príklad z praxe

Agrofarma s prevádzkou bez prístupu k elektrickej sieti má požiadavku na bezdotykové dávkovače. Vďaka systému Soavex Professional nemuseli riešiť prívod elektrickej energie a bez problémov nainštalovali do tejto prevádzky dávkovače na všetky potrebné miesta.

Príklad z praxe

Agrofarma s prevádzkou bez prístupu k elektrickej sieti má požiadavku na bezdotykové dávkovače. Vďaka systému Soavex Professional nemuseli riešiť prívod elektrickej energie a bez problémov nainštalovali do tejto prevádzky dávkovače na všetky potrebné miesta.